Sản phẩm

Xe trộn bê tông 7,2m3

Mã: K4MVF
Giá: liên hệ
http://daewoonhapkhau.com/upload/product/1362148562_1.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/ti201301300000043087000800_3.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/333173645056_1.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/466_2.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/lij1352442373_6.jpg