Sản phẩm

Xe bơm bê tông cần dài 55M

Mã: JJRZ55-5.18HP
Giá: liên hệ
http://daewoonhapkhau.com/upload/product/xe-bom-be-tong-junjin-jjrz-55-518hp-can-55m-7463a38224-15020203380202.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/jjrz-55-5-18hp-dimen_1.gif http://daewoonhapkhau.com/upload/product/unnamed-2-_2.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/xe-bom-be-tong-junjin-jjrz-63-5-18hp-can-63-m-87b62ffb85.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/hio1312591781_3.jpg