Sản phẩm

xe bơm bê tông 52M 5 khúc

Mã: JJ52-5.17HP
Giá: liên hệ
http://daewoonhapkhau.com/upload/product/20140401160538_1.png http://daewoonhapkhau.com/upload/product/hzf1312434748.png http://daewoonhapkhau.com/upload/product/jjrz-55-5-18hp-dimen.gif http://daewoonhapkhau.com/upload/product/unnamed-2-_1.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/unnamed-1-_6.jpg
XE BƠM 52M
TIÊU CHUẨN EURO 3
TRÊN NỀN XE 5 CHÂN DAEWOO
Sản phẩm liên quan