Sản phẩm

xe tai cẩu daewoo 13 tấn

Mã: K9KEF
Giá: liên hệ
http://daewoonhapkhau.com/upload/product/3ce87e02-1b15-4657-a918-44a6d90510d6.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/3d2fa438-b998-4d61-a5de-3ee4d2166fea.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/4f4d890e-761a-43bb-9338-b07dea6e4449.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/364d5759-9c37-4330-bf7c-68b210ebf675.jpg http://daewoonhapkhau.com/upload/product/f81ec416-b630-4e76-bf65-949e86ca8e26.jpg
XE TẢI CẨU NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC
CẨU CSS 10 TẤN NHẬP ZIN THEO XE
TẢI TRỌNG 13 TẤN